Horari

7:45 – 9:00

Preus

24€/mes habituals (més de 4 dies al mes)

3€/dia esporàdics

servei de vigilància

13:00 – 13:15

17:00 – 17:15