Horari

7:45 – 9:00

Preus

21€/mes a partir de les 8:00

25€/mes abans de les 8:00

3€/dia esporàdics

servei de vigilància

13:00 – 13:15

17:00 – 17:15