L’oferta final de places escolars es publicarà el 7 de Juny.