En el present document trobareu el llistat d’alumnes asignats a l’escola.