Aprenentatge Basat en Projectes (ABP)

 A tota la primària es continua treballant per projectes durant tres hores setmanals. El treball per projectes és un mètode de treball globalitzador que pretén tornar el protagonisme a l’alumnat, fent-lo responsable del seu propi aprenentatge. Treballant en projectes els infants aprenen a pensar per ells i elles mateixes, a investigar i a aprendre dels seus errors i dels seus encerts.

Aquesta metodologia dóna l’oportunitat als infants d’escollir quins temes volen treballar i què els interessa i això fa que tot el que aprenen tingui un significat per a ells i elles.

A Educació Infantil també es treballa a partir de projectes des de l’àrea de descoberta de l’entorn.


Projecte Compromesos

El Projecte Compromesos neix de l’oportunitat de treballar els valors i les emocions a través de l’apranentatge servei. En aquest cas, des de 3r de Primària, s’inicia un projecte que dura tota la Primària. Els projectes que es treballen són els següents:

Projecte Intergeneracional

Els alumnes de 3r han encetat el projecte intergeneracional. Ells volen fer activitats per als infants de La Xarranca i pels avis de la residència. Aquest curs serà un repte ja que les formes de relacionar-s’hi es veuran afectades, però no patiu que trobarem un lligam per poder-nos connectar.

Projecte Implica’t

Els alumnes de 4t continuaran amb el projecte Implica’t i tenen la intenció de col·laborar en diverses aportacions per la nostra societat, ja que és un any especialment sensible a moltes necessitats.

Projecte Multicultural

Els alumnes de 5è continuen amb el projecte multicultural i aquest curs volen construir 6 tipus de vivendes al pati de baix per tal que cada curs tingui un espai més on poder jugar durant l’estona d’esbarjo

Projecte Mediambiental

Els alumnes de 6è ens faran millores al pati ja que estan immersos en el projecte medi ambiental. Tanmateix, participaran en altres propostes relacionades amb el medi ambient.

EMAT

Els i les alumnes de tota la Primària utilitzen el programa EMAT (Tekman Education), el qual s’aprenen les matemàtiques de manera contextualitzada (per afrontar els reptes del dia a dia) i amb materials manipulatius. A través de les rutines, aprenentatges cíclics i les estratègies de pensament en les activitats del dia a dia, fomentem el pensament crític en els nens i nenes.

A més, a través dels estudis TIMSS, s’ha demostrat que els i les alumnes que utilitzen aquest programa obtenen un nivell alt en la competència matemàtic.

Centre Preparador dels exàmens de Cambridge

La nostra escola sempre s’ha caracteritzat per fer de la llengua anglesa una de les seves prioritats des que els alumnes entren a P3 fins que marxen a 6è.

Des del col·legi, s’intenta oferir una proposta que cerqui l’equilibri entre uns continguts atractius i un nivell ambiciós respectant sempre les necessitats i característiques de cadascú. És per això que aquest any la nostra escola ha decidit ser centre formador dels exàmens “Young Learners” de Cambridge. Es tracta d’uns exàmens oficials preparats des de Cambridge que avaluen les diferents habilitats en llengua anglesa (speaking (parla), listening (escolta), reading (lectura) i writing (escriptura)).

L’objectiu que tenim com a escola és plantejar als nostres alumnes un repte més així com una motivació per la llengua. Aquests tests estan adreçats als nens i nenes de 4t, 5è i 6è i tots els alumnes seran preparats per poder-hi accedir. Tot i això, l’opció a realitzar la prova és optativa: alumne/a, família i mestra d’anglès decidiran qui es vol presentar i a quin examen poden optar.

Per poder preparar la prova, es destinen 30 minuts setmanals a habituar-se i preparar el format de l’examen. Aquesta formació es dona a tot l’alumnat, independentment de si els alumnes volen fer la prova o no. Paral·lelament, continuen treballant la matèria de llengua anglesa amb normalitat dins l’horari escolar per tal d’adquirir els objectius i els coneixements propis de l’àrea i del curs acadèmic.