Es realitzarà l’activitat d’Ordinografia dins l’horari de 13:00 a 13:45

3r de primària

Dimecres

4t de primària

Dilluns

5è de primària

Dimarts

6È DE PRIMÀRIA

Dimarts