Aquest curs 20-21, en motiu de la situació actual produïda pel Covid-19, l’escola no ofereix cap activitat extraescolar per garantir les mesures de seguretat.