Es realitzarà l’activitat d’Ordinografia dins l’horari de 13:00 a 13:45

2n cicle de primària

Dilluns

2n cicle de primària

Dimarts

5è de primària

Dimecres

6È DE PRIMÀRIA


Dijous